Bestuur Speeltuin 't Kirkhäöfke

opzetten van een speelvoorziening

Vaak begint het met een goed idee, of zelfs nog een stap eerder: met een stukje groen dat de aandacht trekt. Of juist het ontbreken van groen, de onmogelijkheid om veilig buiten de spelen. En er is een wens om dat te veranderen: in ieder kind, in elke volwassene zit een buiten"speler". 

Maar hoe kom je nou van dat idee tot een speeltuin? Wie vraag je om hulp of advies? Heb je een vergunning nodig? Wat zijn de regels? Waar ga je beginnen? Bij het Opzetten van een speelvoorziening, ontmoetingsplek of jeugdwei krijg je te maken met uiteenlopende zaken. Laat daardoor niet de moed in de schoenen zakken, maar ga vooral door. Je mag rekenen op een schouderklop van velen en een welverdiende pluim bij een mooi resultaat. We helpen je graag door de stappen heen die mogen leiden tot het door jouw gewenste eindresultaat. Geniet van de reis!

Waar wil je aan de slag? Om te bepalen met wie of met welke regels je te maken krijgt zul je de plek goed in ogenschouw moeten nemen. Is de grond van de gemeente? Dan zul je daar je gesprekspartner moeten zoeken. Is de ruimte particulier bezit, dan kun je bij die eigenaar terecht.

Als je aan de slag wilt in de Openbare Ruimte heb je niet alleen te maken met de grondbezitter, maar ook met omwonenden. Delen zij jouw wens, of juist helemaal niet. Test je ideeen eens uit op de mensen om jou en je plekje heen.

Klik op deze link voor een Stappenplan voor opzet en aanleg van een speeltuin.

Regels. In onze maatschappij gelden regels en routes. Zo moeten speeltoestellen in de openbare ruimte voldoen aan normen. Deze normen zijn wel degelijk anders dan de normen die gelden voor speeltoestellen in je eigen achtertuin. Ook de bodem onder (hogere) toestellen, de ruimte rondom toestellen is in die normen bepaald. Termen als valondergrond, valruimte of hufterproof materiaal zullen al gauw op je pad komen. Het lijkt ingewikkeld, maar met goede afwegingen kan er vaak een heleboel. Speeltuinwerk Limburg stelde SpeLregels samen die dit duidelijk op een rij zetten.

Wie gaat dit doen? Ga je voor een eenpersoonsactie of is de wens van een groep mensen. Tenzij je wens eenmalig en klein is, is samenwerken een goed plan. Je kunt taken delen, talenten inzetten op de plek waar je ze nodig kan hebben. De ene persoon is nou eenmaal een goede klusser, de ander heeft zijn talent in vergaderen, een derde kent iedereen in de buurt, inclusief mogelijke sponsors. Je kunt ervoor kiezen je officieel te formeren in een vereniging of stichting. Vaak kun je op die manier geldzaken en verzekeringen gemakkelijker op poten zetten.

Voor wie ga je iets doen? Wil je iets doen voor de tieners in de wijk, of juist voor de senioren. Of is jouw wens juist voor de nieuwbouwwijk waarin de geboortegolf net is opgestart. Kan de rolstoeler of rollator ook terecht? Bedenk goed voor wie je aan de slag wil en wie de toekomstige gebruikers van jouw idee zijn. 

Denk aan de toekomst! Als je aan de slag gaat voor een mooi plekje dan is de kunt om het eindresultaat niet alleen te laten ontstaan, maar ook bestaan. Ook bij een jeu de boule baan hoort regelmatig zand harken, vuilnisbak legen, bijgeplaatste bankje onderhouden. Denk na over wie dat gaat doen, wat de kosten zullen zijn voor onderhoud, hoeveel tijd je daarvoor kwijt bent en of het lukt daarover met elkaar of bijvoorbeeld de gemeente goede afspraken te maken.

Wie gaat dat betalen? Toestellen, prullenbak, bankje, maar ook verzekeringen, onderhoud, vergunningen of afvalheffing. Hoe klein of groot het startidee ook mag zijn, we raden je aan een goed overzicht van de kosten te maken. Daarbij maak je onderscheid tussen de eerste stap naar de aanleg, maar kijk je ook naar kosten in de toekomst. Je moet goed kunnen afwegen of je plan haalbaar is en blijft. 

Fondsen en sponsoren dragen initiatieven graag een warm hart toe. Burgerparticipatie mag in de meeste gemeenten rekenen op basisondersteuning waar mogelijk. Vergeet ook lokale ondernemers niet. 

Speeltuinwerk Limburg heeft ervaring in het begeleiden van initiatieven in allerlei vorm en kan op elk moment instappen om mee te denken. Aarzel niet om contact op te nemen.

tips bij opzetten

  • Advies en ondersteuning bij de opzet, aanleg, renovatie en exploitatie van een speelvoorziening.
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief met allerlei informatie op het gebied van speelvoorzieningen.
  • Begeleiden van inspraak door de (kleinste) buurtbewoners.
  • Netwerk van Limburgse speeltuinen.
  • Scholing (zie activiteitenkalender)
  • PR voor leden d.m.v. verspreiding van folders en centrale website met ledeninformatie.

stuur uw vraag direct naar ons

project voorbeelden

aanmelden nieuwsbrief